Aktuality

Zkoušky profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce

Zkoušky profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce

9.10.2017

Český spolek horských průvodců vypisuje zkoušky profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

Zkouška je určena:

 • studentům vzdělávacího programu horský průvodce (profesní zkouškou musí být ukončen rekvalifikační kurz – národní horský průvodce)
 • držitelům osvědčení průvodcovská činnost horká, kteří potřebují získat živnostenské oprávnění a nemohou čekat na povinné roky praxe
 • odborné veřejnosti, která dříve absolvovala federální vzdělání a chce splnit aktuálně platné podmínky pro výkon povolání horský průvodce
 • osobám, které vykonávajicí svou činnost bez oprávnění a chtějí se legalizovat

Cena zkoušky:

 • 6000 Kč zájemce
 • 3000 Kč člen ČSHP, účastník vzdělání ČSHP

Vypsané termíny:

 • 8.-10.12.2017
 • 23.-25.3.2018
 • 7.-9.12.2018
 • 15.-17.3.2019
 • termíny je možné sledovat zde:
 • individuální termín připravíme po dotazu na: kurz@cziml.org

Ubytování a stravování: na pokojích s lůžkovinami a plnou penzí je 545 Kč/noc (celkem 1090 Kč/zkouška) – stravování i ubytování je možné vlastní. Ceník platný pro zkoušky: 8.-10.12.2017 a 23.-25.3.2018

Lokace: Jeseníky, Česká republika

Vstupní předpoklady/okruh hodnocení: dovednosti a techniky definované v kvalifikačním a hodnotícím standardu NSK (Národní soustavy kvalifikací)

Výstup hodnocení:

 • Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem – certifikát profesní kvalifikace Horský průvodce (kód: 65–020-M) – na základě kterého získáte živnostenské oprávnění pro průvodcovskou činnost horskou.

Všem zájemcům o zkoušku doporučujeme absolvování přípravného kurzu Národní horský průvodce, který je kompletní přípravou na zkoušku profesní kvalifikace.

Zkoušku realizuje Český spolek horských průvodců, který je:

 • autorizovanou osobou pro zkoušky profesní kvalifikace Horský průvodce
 • držitelem akreditace průvodcovská činnost horská MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)
 • držitelem akreditace pro vzdělávání Mezinárodních horských průvodců UIMLA

Přihlášky a bližší informace směřujte na: kurz@cziml.org

O zařazení do zvoleného termínu rozhoduje obsazení zkoušky a datum přijetí přihlášky.

Za lektorský tým ČSHP, Michal Lollok

Další aktuality

Do vzdělání jsme přijali 10 nových studentů a studentek

Do vzdělání jsme přijali 10 nových studentů a studentek

16.1.2018

Ve dnech 13.-14.01.2018 jsme na Vysočině realizovali vstupní blok do vzdělávacího programu horský průvodce. Do dalšího vzdělání postoupilo 10 z celkových 12 zájemců.

Celá aktualita
Nabídka práce: Nábor instruktorů pro teambuilding Z-AGENCY

Nabídka práce: Nábor instruktorů pro teambuilding Z-AGENCY

15.1.2018

Partnerská agentura Z-AGENCY hledá nové instruktory a instruktorky pro firemní a teambuildingové akce

Celá aktualita

Všechny aktuality