Aktuality

Workshopy pro účastníky OBROKu 2017 - setkání skautů a skautek

Workshopy pro účastníky OBROKu 2017 - setkání skautů a skautek

26.6.2017

V termínu 7.–11. 6.2017 v Trutnově proběhl OBROK 2017, kterého se rovněž zůčastnil Český spolek horských průvodců.

Obrok je celorepublikové setkání skautů a skautek starších patnácti let – roverů a rangers, které se zaměřuje na navazování nových přátelství, podporu roverského programu, inspiraci, zážitky, seberozvoj a posílení sounáležitosti se skautským hnutím.

Obrok se poprvé konal v květnu roku 2000, poté v roce 2003 a od té doby se koná vždy jednou za dva roky. Akci pořádá Junák – český skaut, z. s.

Český spolek horských průvodců byl organizátory akce pozván jako partnerská organizace, které se měla představit účastníkům a zorganizovat workshopy pro všechny skauty a skautky.

Tématem programu workshopu byla „Lavinová prevence a záchrana“, která v horkém počasí přišla vhod všem účastníkům

Stanoviště workshopu © Dominik David – dominikdavid.cz

Stanoviště workshopu (© Dominik David – dominikdavid.cz)

Účastníci se zúčastnili workshopu po skupinkách do dvaceti osob a dozvěděli se základní věci o lavinové problematice – rozdělení lavin, druhy sněhu, příčiny uvolnění, nebezpečné faktory, prevence, plánování a improvizovaný transport zraněného. Měli možnost si prohlédnout lavinové i jiné zimní vybavení, včetně praktického použití lavinového přístroje a následného vyhledání zasypaných osob.

Na workshopy byly velmi pozitivní ohlasy (jak na teoretickou část, tak na praktickou možnost práce s vybavením). Postupem dne se ke skupinkám přidávali další zájemci, na které se i přes jejich zájem v oficiálním pořadníku nedostalo. Počet účastníků se tak neustále rozrůstal :)

Účastníce a účastníci workshopu

Účastníce a účastníci workshopu (© Dominik David – dominikdavid.cz)

Po oficiálním ukončení programu se nám u stánku ještě sešlo několik lidí se zájmem o další informace, ať už co se lavinové problematiky týče, tak i věcí okolo pohybu v horách a o naší organizaci a vzdělání.

Na realizaci prezentace a programu se podíleli naši členové s licencí mezinárodní horský průvodce UIMLA:

  • Jakub Kaňa (reprezentaci na místě setkání + vedení odborných workshopů i zajištění programu)
  • Michal Lollok (ideové, administrativní a materiální zajištění)

Děkujeme pořadatelům OBROKU za pozvání na letošní ročník a těšíme na další vzájemnou spolupráci.

Za tým ČSHP, Jakub Kaňa a Michal Lollok

Další aktuality

Ministryně uznala Forum cestovního ruchu jako důležitého partnera v cestovním ruchu

Ministryně uznala Forum cestovního ruchu jako důležitého partnera v cestovním ruchu

18.7.2017

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová uznala silnou pozici Fóra cestovního ruchu, pozvala zástupce organiazce do užší skupiny odborníků, do nově ustanoveného Kolegia cestovního ruchu.

Celá aktualita
Seznam členů s pojištěním odpovědnosti k 28.6.2017

Seznam členů s pojištěním odpovědnosti k 28.6.2017

11.7.2017

Seznam členů s pojištění odpovědnosti pro činnost horského průvodce, průvodkyně k 28.6.2017

Celá aktualita

Všechny aktuality